Chính sách làm việc

THÔNG TIN & ĐIỀU KHOẢN

Copyright © 2016 www.sucom.vn

1.  Các sản phẩm do Hệ thống Sucom Việt Nam cung cấp cho khách hàng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất và/hoặc nhà phân phối chính thức tương ứng. Việc bảo hành tại chỗ hay mang đến trung tâm bảo hành phụ thuộc vào chính sách bảo hành cụ thể của từng hãng sản xuất và được ghi rõ trên phiếu Bảo hành sản phẩm.

Điều khoản sử dụng website Sucom

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Đọc kỹ các thời hạn và điều khoản sử dụng ("Các thời hạn và điều khoản") kỹ trước khi truy cập vào website.Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các thời hạn và điều khoản mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các giới hạn và điều khoản. Công ty CP SUCOM Việt Nam ("SUCOM") là công ty duy nhất và toàn quyền xem xét và có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các giới hạn và điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này. Do đó, khi truy cập vào trang web này, bạn nên kiểm tra các thời hạn và điều khoản sử dụng một cách định cẩn thận. Website này được liên kết với các trang web khác, các site mà được SUCOM điều hành hoặc là hội viên ("SUCOM Site"). Đối với các giới hạn và điều khoản, Khi truy cập vào các trang web của SUCOM phải tuân theo các giới hạn và điều khoản như đối với trang web của SUCOM. Trong trường hợp có bất kỳ giới hạn, điều khoản hoặc thông báo nào chứa trong Các giới hạn và điều khoản đã quy định đối lập với các giới hạn và điều khoản của trang web SUCOM, thì các giới hạn và điều khoản đó sẽ phải tuân theo các giới hạn và điều khoản của trang web SUCOM ấy.

Chính sách vận chuyển

VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

I. HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Quý khách có thể lựa chọn một trong các hình thức vận chuyển sau, khi mua hàng tại Sucom Việt Nam:

1. SUCOM trực tiếp giao hàng tận tay khách hàng;

2. SUCOM giao hàng cho khách hàng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ;

Các chính sách

Hỗ trợ khách hàng

  • Mua hàng online
  • Đặt hàng dự án
  • Quy định đại lý
  • Hỏi đáp trực tuyến

Liên hệ

Kết nối với Sucom

Sign up to our newsletter: